Επικοινωνία

Η γραμματεία του κέντρου Somatics λειτουργεί καθημερινά από τις 17.00 έως 21.00.

Κ. Βάρναλη 13, 188 63 Πέραμα, Τ. 210 4411820, Εmail: filio@feldenkraismethod.gr