Λίγα λόγια για το Somatics

Το κέντρο Somatics δημιουργήθηκε το 2010 από την Feldenkrais Practitioner Φιλιώ Ρεζίτη, με στόχο την αποκατάσταση και την ανάπτυξη της σωματικότητας. Στο κέντρο, εκτός απο τις Ατομικές Συνεδρίες (Functional Integration Treatment) και τα Ομαδικά μαθήματα Feldenkrais (Awareness Through Movement, ATM), παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκγύμνασης εξατομικευμένης προσέγγισης (Personal training) καθώς και ομαδικά προγράμματα (Yoga, Clinical Pilates, Functional Trainings) που σχεδιάζονται και εκτελούνται στη βάση της επίτευξης μιας συνειδητής σχέσης του ασκούμενου με το σώμα του, με την ταυτόχρονη συμβολή της Κλινικής Διαιτολογίας.


Τι είναι το Feldenkrais;

Η μέθοδος Feldenkrais® είναι μία μορφή νευρομυϊκού επαναπρογραμματισμού, βασισμένη στις αρχές της νευροπλαστικότητας, που χρησιμοποιεί την κίνηση και την συνειδητότητα προκειμένου να επανεκπαιδεύσει το νευρικό σύστημα. Μέσω της κινητικής και κιναισθητικής αναζήτησης το άτομο βιώνει μία εμπειρία αυτογνωσίας, νιώθοντας τον εαυτό του ως ένα ον με σωματικότητα και με πιο ολοκληρωμένη σύνδεση με την ζωή και τον κόσμο γύρω του.


Clinical Pilates

Η μέθοδος Clinical Pilates έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο J.Pilates ανακάλυψε ότι μέσω της συγκέντρωσης στην ακρίβεια της κίνησης, τον έλεγχο της αναπνοής και τη συνειδητότητα, ο ασκούμενος θα καταφέρει να αλλάξει λανθασμένα πρότυπα κίνησης και ταυτόχρονα να γνωρίσει το σώμα του και να βελτιώσει την αναπνοή του.


Yoga

Το σύστημα της Yoga έχει λάβει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική θέση ανάμεσα σε διάφορα συστήματα εναλλακτικής θεραπείας και εκγύμνασης. Προσφέρει σωματική και πνευματική υγεία, βελτιώνει την ισορροπία και ευλυγισία και μπορεί να συνδράμει στην ανάκαμψη από οτιδήποτε όπως για παράδειγμα πόνους χαμηλά στη μέση, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αλλά και στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης και το άσθμα.


Τι είναι η κλινική
διαιτολογία;

Η κλινική διατροφή και διαιτολογία (ΚΔΔ) ή αλλιώς Ιατρική Διατροφική Θεραπευτική (ΙΔΘ) αποτελεί τον τομέα εκείνο που ασχολείται με την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια που σχετίζεται ή όχι με την δίαιτα τους, με σκοπό να βελτιωθεί η υγεία τους, να θεραπευθεί η νόσος και να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Start of mobile

Somatics Center Αποκατάσταση Ανάπτυξη Σωματικότητας, Πέραμα


Τι είναι το Feldenkrais;

Η μέθοδος Feldenkrais® είναι μία μορφή νευρομυϊκού επαναπρογραμματισμού, βασισμένη στις αρχές της νευροπλαστικότητας, που χρησιμοποιεί την κίνηση και την συνειδητότητα προκειμένου να επανεκπαιδεύσει το νευρικό σύστημα. Μέσω της κινητικής και κιναισθητικής αναζήτησης το άτομο βιώνει μία εμπειρία αυτογνωσίας, νιώθοντας τον εαυτό του ως ένα ον με σωματικότητα και με πιο ολοκληρωμένη σύνδεση με την ζωή και τον κόσμο γύρω του.

Somatics Center Αποκατάσταση Ανάπτυξη Σωματικότητας, Πέραμα


Clinical Pilates

Η μέθοδος Clinical Pilates έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο J.Pilates ανακάλυψε ότι μέσω της συγκέντρωσης στην ακρίβεια της κίνησης, τον έλεγχο της αναπνοής και τη συνειδητότητα, ο ασκούμενος θα καταφέρει να αλλάξει λανθασμένα πρότυπα κίνησης και ταυτόχρονα να γνωρίσει το σώμα του και να βελτιώσει την αναπνοή του.

Somatics Center Αποκατάσταση Ανάπτυξη Σωματικότητας, Πέραμα


Τι είναι η yoga;

Το σύστημα της Yoga έχει λάβει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική θέση ανάμεσα σε διάφορα συστήματα εναλλακτικής θεραπείας και εκγύμνασης. Προσφέρει σωματική και πνευματική υγεία, βελτιώνει την ισορροπία και ευλυγισία και μπορεί να συνδράμει στην ανάκαμψη από οτιδήποτε όπως για παράδειγμα πόνους χαμηλά στη μέση, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αλλά και στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης και το άσθμα.

Somatics Center Αποκατάσταση Ανάπτυξη Σωματικότητας, Πέραμα


Τι είναι η κλινική
διαιτολογία;

Η κλινική διατροφή και διαιτολογία (ΚΔΔ) ή αλλιώς Ιατρική Διατροφική Θεραπευτική (ΙΔΘ) αποτελεί τον τομέα εκείνο που ασχολείται με την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια που σχετίζεται ή όχι με την δίαιτα τους, με σκοπό να βελτιωθεί η υγεία τους, να θεραπευθεί η νόσος και να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

End of mobile


ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ

O χώρος μας